დაკვირვება ბუნების კანონზე

ბონდუელ ჯგუფი იყენებს ტექნოლოგიებს, რომლებიც ინარჩუნებენ ბოსტნეულის ბუნებრივ მდგომარეობას და მაქსიმალურად იცავენ გარემოს.

laws of nature| Technology and nature | Controlled cultivation 
 
 

ტექნოლოგიები და ბუნება

ბონდუელი მუდმივად აუმჯობესებს წარმოების ტექნოლოგიებს, რათა გააუმჯობესოს ბოსტნეულის კვებითი ღირებულება. ბონდუელი არა მხოლოდ პროდუქციის სასაქონლო სახესა და პრაქტიკულ ასპექტებზეა კონცენტრირებული, არამედ ცდილობს შეინარჩუნოს რაც შეიძლება მაღალი კვებითი და გემური ღირებულება.

კონტროლირებული კულტივაცია

კონტროლირებული კულტივაცია ის მეთოდია, რომელიც ითვალისწინებს მწარმოებლისა და მომხმარებლის მოთხოვნებს და იცავს გარემოს. მისი მეშვეობით სასუქებისა და ფიტოსანიტარული პრეპარატების გამოყენება მინიმუმამდე დაიყვანება. ამ პროცესს ეწოდება “კონტროლირებადი”, “გონივრული” და ინტეგრირებული კულტივაცია. ბონდუელი აქტიურად უჭერს მხარს ამგვარ მიდგომას და მოითხოვს იგივეს კონტრაქტორი ფერმერებისაგან. 

, , , ,