პროდუქცია, რომელიც შეიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს

მომხმარებლები, ეკოლოგისტები, მწარმოებლები და ფერმერები მრავალ კითხვას იძლევიან გემეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმების (გმო) შესახებ. ევროპული კანონის თანახმად, ყოველი კომპანია, რომელიც იყენებს გმ პროდუქციას ვალდებულია მიუთითოს ეტიკეტზე აღნიშნულის შესახებ.

Questions related to products containing genetically modified organisms (GMO). As of today, according to the European law, food labels must obligatorily contain information on presence of GMO in a specific product. 
 
 

გენეტიკური მოდიფიკაცია: ტექნოლოგია ახალი ჯიშების მისაღებად

გენეტიკური ცვლილება ევოლუციის ბუნებრივი შედეგია, რომელიც ასევე დიდი ხანია გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში (ჯვერედინი დამთვერვა, სახეობების შეჯვარება). 
თუმცა სიახლე ამ სფეროში გენეტიკური ინჟინერიაა, რომელიც უჯრედის დონეზე ერევა და საშუალებას იძლება: შემცირდეს განვითარების დრო და ა.შ. 

ეს პროცესი ხანგრძლივ დროს საჭროებს და საკმაოდ ძვირია, შესაბამისად მხოლოდ დაინტერესებული ჯგუფებისთვისაა ხელმისაწვდომი. ბოსტნეულთან მიმართებაში ეს ტექნოლოგიები გამოიყენება მათი რეზისტენტობის ამაღლებისათვის (რათა შემცირდეს ფიტოსანიტარული აგენტების გამოყენება) ან ორგანოლეპტური თვისებების შესაცვლელად (გემო, ტექსტურა, ფერი).  

ბონდუელის პოზიცია

ვინაიდან ჩვენ ვაწვდით ფერმერებს ბოსტნეულის თესლს, არსებული გამხილვებიდან გამომდინარე, მივიღეთ გადაწყვეტილება არ გამოვიყენოთ გენმოდიფიცირებული პროდუქცია.  

, , , , ,