მეურნეობა

ბონდუელი, სპეციალისტი ბოსტნეულის დარგში, ხდება სასოფლო სამეურნეო პროცესების ნაწილი.

Bonduelle group is a vegetable specialists and becomes a part of agricultural landscape
 

პარტნიორები

მრავალი წლის მანძილზე 4600-ზე მეტი ფერმერი რეგულარულად თანამშრომლობს ბონდუელთან. 


მიწა, როგორც ამოსავალი წერტილი
ყველაფერი იწყება ნიადაგის ანალიზით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ბოსტნეულისათვის. მხოლოდ ამ ეტაპის წარმატებით გადალახვის შემდეგ ხდება100 000 ჰექტარზე მეტი ჩვენი პარტნიორი ყოველ წლიურად. 

 

თესლის სელექცია

ფერმერებს ბონდუელი აწვდის თესლს, რომელიც აკმაყოფილებს თითოეული ბოსტნეულისათვის შესაბამის ტექსტურის, ფერისა და გემოს მაღალ ხარისხის. სწორედ ასე შერჩეული თესლი გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ არანაირი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმი არ მოხვდება ჩვენს პროდუქციაში.
“შესაბამისი კულტივაცია” 
ბონდუელი ზრუნავს მომხმარებლის ჯანმრთელობაზე, ამიტომ ბოსნტეულის მოყვანის პროცესში იყენებს მხოლოდ ისეთ პესტიციდებს, რომლებიც არ არღვევენ ბალანსს ბუნებასა და მომხმარებლის ჯანმრთელობას შორის. 


სარწყავი სისტემები
იმისათვის, რომ შენარჩუნდეს ზოგიერთი ბოსტნეულის მაღალი ხარისხი, ფემრერები იყენებენ სარწყავ სისტემებს. ზრდის თითოეულ ეტაპზე მცენარეებს წყალი მეცნიერულად განსაზღვრული დოზით მიეწოდებათ . 

მოსავლის აღების შესაფერისი დრო
ანალიზისა და მინდვრებიდან ნიმუშების აღების შემდეგ, ბონდუელის ინჟინრები ადგენენ მოსავლის აღებისათვის ოპტიმალურ დროს. 

კვებითი ღირებულების შენარჩუნება

მას შემდეგ, რაც ხდება მოსავლის აღება, ბოსნეული მიდის ქარხანაში. დრო მოსავლის აღებასა და მის დამუშავებას შორის მკაცრად განსაზღვრულია და არ უნდა აღემატებოდეს 4 საათს. ამ მეთოდით ხდება ბოსტნეულისათვის ყველა საკვები ღირებულების შენარჩუნება. 

ხარისხის გარანტია

ბონდუელის ხარისხის გარანტია ISO 9002  სეტიფიკატია, რომელიც ფერმერებისათვის საუკეთესო სახელმძღვანელოა. ის უზრუნველყოფს მომხმარებლისათვის ხარისხიანი ბოსნტეულის მიწოდებას.  

, , , , , ,