პროფესორის ასისტენტი

ჯანმრთელი

ბარდა გენეტიკის ფუძემდებელია...

plant based alternative nutrients
 
 
 

ბარდას უნდა ვუმადლოდეთ, რომ მენდელმა გენეტიკის კანონი აღმოაჩინა. 

,