სამართებლის პირივით ბასრი…

გემრიელი

არსებობს წიწაკის სიცხარის შესაფასებელი საზომი ერთეული

warming spices for cooler days
სქოვილის შკალა 1912 წლიდან არსებობს – სპეციალური შკალა, რომელიც წიწაკის სიცხარეს აფასებს.
,