მას ცხვირის გამო დასცინოდნენ…

ლამაზი

თურქული ბარდა ფილოსოფიაში.

chickpeas nutritional value
რა საერთოა ციცერონსა და თურქულ ბარდას შორის? არსებობს მოსაზრება, რომ ციცერონს მისი სახელი მის ცხვირსა და თურქული ბარდის თესლებს შორის მსგავსების გამო ეწოდა.
,