კონტაქტი/დისტრიბუცია

შპს “ჯეოსტარი”

გიორგი ნადარეიშვილის ქ. 4 0144 თბილისი, საქართველო

ტელ:+995 32 2 35 38 06;
+995 32 2 34 31 31

[email protected]

www.geostargeorgia.com