ვზრუნავთ ადამიანებზე

ჩვენ მივისწრაფვით იმისკენ, რომ შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ჯანსაღი და მდგრადი მომავლის აშენებაში თანამშრომლებისთვის, ადგილობრივი ერთობებისთვის და ზოგადად, საზოგადოებისთვის. ამისთვის ჩვენ ვახდენთ თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მხარს ვუჭერთ პარტნიორ ფერმერებს და ვქმნით სამუშაო ადგილებს ადგილობრივ ერთობებში

ჩვენი ვალდებულებები

№7 ვქმნით უსაფრთხო და სამართლიან სამუშაო გარემოს ჩვენი თანამშრომლების და პარტნიორების წარმატებული განვითარებისთვის და კეთილდღეობისთვის
  • თანამშრომლების ჩართულობის დონე > 75%
  • ხდება ფერმერებთან კონტრაქტების > 90% გახანგრძლივება ყოველ წელს
  • კომპანიის ქვედანაყოფების 100% ახორციელებს ინიციატივებს, რომლებიც ახდენენ მცენარეული კვების პოპულარიზაციას თანამშრომლებს შორის, – 2025 წლისთვის
  • მუდმივი თანამშრომლების 100% ჩართულია უბედური შემთხვევების და ავადმყოფობის დაზღვევის პროგრამაში
  • მუდმივი თანამშრომლების 100% ჩართულია ნებაყოფლობითი სამედიცინო დაზღვევის პროგრამაში
№8 უზრუნველვყოფთ სწავლების შესაძლებლობებს და ვნერგავთ დაქირავების ინკლუზიურ პრაქტიკებს კომპანიაში და მის გარეთ
  • მუდმივი თანამშრომლების 100%-ს აქვს განვითარების ინდივიდუალური გეგმა – 2025 წლისთვის
  • ფერმერთა 80% იღებს მხარდაჭერას სწავლებაში და კადრების მომზადებაში — 2030 წლისთვის
  • ქვედანაყოფების 100%-ში დანერგილია ღია დაქირავების პრაქტიკები — 2030 წლისთვი
  • მენეჯერების 100%-მა გაიარა სწავლება მრავალფეროვნების, თანასწორობის და ინკლუზიურობის პრაქტიკებზე — 2025 წლისთვის
№9 ვახალისებთ ჩვენს თანამშრომლებს სოციალურ ინიციატივებში მონაწილეობაში როგორც კომპანიის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ
  • ჩვენი საწარმოების 100% მონაწილეობს ადგილობრივ სოციალურ ინიციატივებში — 2025 წლისთვის

BONDUELLE ჯგუფის შედეგები

პროექტები

Забота о сотрудниках
მწვანე ოფისი
მოსკოვის ოფისმა დაადასტურა ნებაყოფლობითი სერტიფიკაციის სისტემის "მწვანე ოფისი.EcoGreenOffice" კრიტერიუმებთან შესაბამისობა. ოფისში არის ბოსტანი, სადაც იზრდება სალათა, რეჰანი, ლემონგრასი და მრავალი სხვა არომატული ბალახი. მწვანე მცენარეების სიუხვე ოფისში ეხმარება თანამშრომლებს მოდუნებაში და ყურადღების გადატანაში დასვენების დროს
Забота о сотрудниках
უსაფრთხოების დღე
ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ უსაფრთხოების და შრომის დაცვის დღეს ყველა პლატფორმაზე. ვიმეორებთ უსაფრთხოების წესებს სამუშაო ადგილას და სახლში. გარდა ამისა, ჩვენთვის უსაფრთხოება არის ზრუნვა ჯანმრთელობაზე, სწორი კვება და ეკოლოგიის შენარჩუნება
Забота о сотрудниках
ფართო სოციალური პაკეტი
ჩვენ უზრუნველვყოფთ ნებაყოფლობით სამედიცინო დაზღვევას მუდმივი თანამშრომლებისთვის და ოჯახის ორი წევრისთვის. ხოლო ჩვენი კორპორაციული საპენსიო პროგრამა არის თანადაფინანსებული თანამშრომლის და კომპანიის შენატანების წყალობით
Социальные проекты
დონორის კორპორაციული დღეები
დონორის დღეები Bonduelle-ში რეგულარულად ტარდება ჩვენი ქარხნების და აგროქვედანაყოფების თანამშრომლებს შორის, და ასევე მოსკოვის ოფისში
დაგვიკავშირდით

მეტი საიტზე