სამართებლის პირივით ბასრი...

14.09.2009
warming spices for cooler days
სქოვილის შკალა 1912 წლიდან არსებობს – ეს სპეციალური შკალაა, რომელიც წიწაკის სიცხარეს აფასებს.

აგრეთვე წაიკითხეთ

მეტი საიტზე